Kies je wijn volgens

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
 • De prijzen zijn in euro weergegeven per fles inclusief BTW.
 • De wijnen worden in Vlaanderen gratis aan huis geleverd vanaf 12 flessen. Voor bestellingen minder dan 12 flessen wordt 6 euro transportkosten aangerekend.
 • De levertermijn is aangegeven bij wijze van benadering . Een eventuele vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Al onze goederen worden verzonden op risico en kosten van de geadresseerde. De manipulatie en het vervoer van de goederen binnen in de lokalen van de klant zijn ten laste van deze laatste.
 • De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen bij de ontvangstneming te worden gecontroleerd. Zij dienen uiterlijk binnen de 48u na de levering schriftelijk te worden meegedeeld.
 • Behoudens anders overeengekomen en vermeld op de factuur zijn de leveringen contant betaalbaar bij afhaling of levering.
 • Wanneer een betaling niet of niet tijdig geschiedt wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een conventioneel schadebeding dat 10% van het factuurbedrag bedraagt, met een minimum van 50 euro en met een conventionele verwijlinterest van 12% per jaar.
 • De geleverde goederen blijven op exclusieve wijze eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan.
 • De verkoper heeft het recht om, zonder verhaal van de koper, de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen of te beĆ«indigen ingeval de prijzen, kenmerken en leveringtermijnen van goederen buiten zijn wil wijzigen, ingeval van faling of kennelijk onvermogen van de koper of ingeval de koper weigert om een voorschot of borg te betalen.
 • Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbank van het arrondissment Antwerpen bevoegd.